Ny planlov – Nye muligheder for bolig og erhverv


Regeringen har den 4. april 2013 vedtaget en ny planlov, som blandt andet skal skabe nye muligheder i landdistrikterne, ved at give særlige beføjelser til særligt stillede områder, som kommunerne kan udpege.

Den nye planlov er en landdistriktsbestemmelse, der giver nye muligheder og omfatter alle vanskeligt stillede landdistrikter i alle kommuner. Bestemmelsen giver de vanskeligt stillede landdistrikter bedre muligheder for etablering af helårsboliger og erhverv i alle overflødiggjorte bygninger, og som muliggør  udvidelsen af erhverv, etableret i overflødiggjorte bygninger.

Historisk baggrund for planloven

Planloven stammer fra kommunalreformen fra 1970, hvor 1388 små sogne blev ændret til 275 primærkommuner. Danmark blev opdelt i 3 zoner: Landzone, byzone og sommerhusområder. I landzonen måtte der kun være landbrug, fiskeri og skovbrug. Desværre var dette samtidig med, at disse brancher var inde i en rationalisering og mekanisering, der betød tab af tusinder af arbejdspladser. Mange landsbybeboere måtte søge arbejde i byen, hvilket betød stor fraflytning fra landsbysamfundene.


Først i 1993 blev politikerne opmærksomme på landbyzonernes langsomme død. Derfor ændrede man zoneloven, så andre erhverv også kunne eksistere i landzoner, men kun i eksisterende bygninger, og uden mulighed for at udvide bygningerne til erhvervsbrug. Dette har medført at over 100.000 tomme bygninger i dag står tomme, og mange er blevet til ruiner og skal nedrives. De bedste, tomme landbrugsbygninger kan heldigvis bruges til håndværk og småindustri, hvis politikerne vil bakke op om iværksættere, håndværk og småindustri i vore landsbyer og landdistrikter. Men politikerne må også give tilladelse til udvidelser, når iværksætteren har succes og brug for mere plads.

Politikerne på Nordfyn fik øjnene op

Politikere som bl.a. Carsten Hansen, Erling Bonnesen, Carsten Abild og flere andre gik i aktion, da en aktuel sag om anlægsgartner Brian Kristensen, Nordfyn dukkede op. Brian Kristensen søgte om tilladelse til opførelse af en ny maskinhal, så der kunne ansættes flere i den lille virksomhed.

Politikerne tog kampen op for at bremse den dårlige udvikling, hvor man følte, at håndværkere og iværksættere blev smidt på porten. Politiker Carsten Hansen skrev til miljøministeren, hvor ministeren svarer tilbage ”Nybyggeri og lovliggørelse af opført byggeri i landzone kræver landzonetilladelse. Der er således ikke tale om et forbud men alene om et tilladelseskrav”. Det er således op til den enkelte kommune, hvorvidt der skal gives tilladelse til opførelsen af nye erhvervsbygninger i landzoneområderne.

Efter 1½ år fik Brian Kristensen endelig sin tilladelse til at beholde virksomheden og udvide med en maskinhal på matriklen.

Fremtiden på Nordfyn

Med baggrund i den nye planlov går politikerne i Nordfyns Kommune nu sammen for at udpege de særligt vanskelige områder i landzonerne, og gøre en positiv indsats for at få mere erhverv og flere arbejdspladser til Nordfyn.

Nordfyn Erhverv ser positivt på samarbejdet med kommunen om, at få brugt de tomme bygninger på Nordfyn. Nordfyn Erhverv rådgiver omkring håndværk, iværksætteri og småindustri i landzonerne. Hvis du vil vide mere kontakt Nordfyn Erhverv.

Af Nickie Teresa Larsen
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

30.05.2013