Årets iværksætter 2012


Otterup Hotel


Iværksætterprisen gik til værtsparret Charlotte og Poul Winther

fra Otterup Hotel.


”Værtsparret har på få sæsoner formået at forny og udvikle det lokale hotel. Det er sket via en ny og spændende måde at slå igennem på – og vokse i et stærkt konkurrencepræget marked,” forklarer Birger Munter, og giver eksempler herpå:


”Charlotte og Poul Winther er gode til at omsætte ideer til fornyelse på en dygtig og kreativ facon – uden at miste fok

us på virksomheden. Værtsparret forstår at markedsføre deres brand og område godt. De har vilje og evne

til at træffe rigtige beslutninger

i pressede situationer og har lyst til vækst. Otterup Hotel viser stor

forståelse

for udvikling af det lokale erhvervsliv.”


Læs mere på Otterup Hotels hjemmeside på www.otteruphotel.dk_________________________________________________________


Årets iværksætter 2011


Coisbo Beer


Årets iværksætter blev Coisbo Beer. De har formået at slå igennem på og vokse i et stærkt konkurrencepræget marked. Virksomheden fremstår som rollemodel for andre iværksættere, fordi ejeren evner at omsætte sin lidenskab for øl og sit talent til et efterspurgt produkt, og stilsikkert markedsfører produkter. Desuden viser han vilje og evne til at vokse ved at ansætte medarbejdere i virksomhedens første fase, og han viser stor fighterånd og engagement.


Følg Coisbo Beer på facebook og få nyheder om øl og konkurrencer: www.facebook.com/CoisboBeer

Læs mere på Coisbo Beers hjemmeside: coisbo.com


_________________________________________________________


Årets Iværksætter 2010


CM Stål & Montage                                              


Ejerne Claus Nielsen og Michael Frederiksen har bevist, at det stadig kan lade sig gøre at starte virksomhed i jern- og metalbranchen i Danmark.


CM STÅL & MONTAGE er en rollemodel for andre, fordi den er:


En professionel virksomhed, der leverer certificerede løsninger til

forbrugere

af rustfrit stål og aluminiumsarbejde.


En virksomhed, der er meget handlekraftig og mobil og som leverer

ydelser,

der stadig efter-spørges i Danmark.


En virksomhed, som har en ledelse, der med deres energiske

udstråling giver

gode løfter for fremtiden for branchen.


Se mere om CM Stål & Montage på www.cmstaal.dk


_________________________________________________________


Årets Iværksætter 2009      


Modus Grafisk


Modus grafisk er en succeshistorie, hvor indehaveren Bianca Giese har vist, at det kan lykkes, selv når det ser allermest mørkt ud.

Selv om virksomheden mistede 70 % af sin omsætning i sin start på Nordfyn, er det lykkes at kæmpe sig igennem

med succes.


Modus Grafisk har bevist, at en adresse i et yderområde

ikke er nogen hindring for at skabe en velfungerende virksomhed i

vækst.


Bianca Giese er som person det gode eksempel til

efterfølgelse gennem sit store engagement i lokalområdet.

Hun er således både aktiv i menighedsrådet, som kirkesanger og i ungdomsklubben.


_________________________________________________________


Årets Iværksætter 2008


CT Offshore ApS


At ejeren udviser overblik, mod og engagement og har vist, at det kan lade sig gøre at starte og drive rederivirksomhed på Nordfyn.

At virksomheden har ageret professionelt fra starten og på ganske kort tid har skabt sig et godt navn i branchen.

At ejeren med stor viden på sit forretningsområde har skabt grundlag for nye arbejdspladser i det nordfynske område.


Læs mere om CT Offshore ApS på www.ctoffshore.dk


_________________________________________________________


Årets Iværksætter 2007


Maingate Danmark


Virksomhedens ejer Martin Dufresne er startet i en branche, der er under stærkt konkurrencepres.

Ejeren udviser overblik, mod og engagement og har vist, at det kan lade sig gøre at starte virksomhed med succes i et landdistrikt og samtidig bo og drive virksomhed under samme tag.

Virksomheden har indtænkt nye medarbejdere og eksport i forretningskonceptet fra starten.

Ejeren har selv finansieret forretningsideen fra starten.


_________________________________________________________


Årets Iværksætter 2006


Apa House A/S – Concept Design


Virksomhedens ejere har haft mod til at starte i en branche, der er under stærkt konkurrencepres.


Virksomheden har fra begyndelsen indtænkt globalisering i forretningskonceptet.


Virksomheden har selvfinansieret en stor del af forretningsidéen i opstarten.


Virksomheden har haft en professionel bestyrelse fra starten.


Ejerne har udvist stor entusiasme og engagement. Kombineret med en stor viden på området, har denne teamspirit været medvirkende til at skabe et godt fundament for en sund virksomhed i det nordfynske område. Virksomheden fungerer dermed som en god rollemodel


Læse mere om Apa House A/S på www.apahouse.dk

_________________________________________________________


Årets Iværksætter 2005


God Service


Den private sygeplejevirksomhed God Service og ejeren Maria Jensen modtager årets pris, da hun på ganske få år har præsteret at skabe en sund og hurtigt voksende virksomhed med kunder inden for et stort geografisk område.

Virksomhedens fremtidsperspektiver - og muligheder er mange, og God Service har på et enkelt regn-skabsår mangedoblet omsætningen og ansat flere nye medarbejdere.

Ejerens entusiasme, vilje og personlige drive til at udvikle virksomheden har været stærkt medvirkende til, at virksomheden er vokset.

“Omsorg med omtanke” har virket som inspiraton over for den kommunale hjemmepleje  og God Service har gennem sit fokus på fleksibilitet og individuel omsorg skabt et bæredygtigt koncept.

Ligeledes sætter Maria Jensen med sin virksomhed fokus på generelle samfundsmæssige problemstil- linger, og har derved været med til at sætte nye standarder for sundhed og omsorg.

Senest har God Service markeret sig ved at sætte fokus på seniorpolitik og har gennem ansættelse af  “det grå guld” vist vejen for andre virksomheder.

God Service beskæftiger ca. 60 ansatte og henvender sig til borgere i Odense, Bogense, Otterup og Søndersø.


_________________________________________________________


Årets Iværksætter 2004


Føniks Vagt                                                       


Føniks Vagt udskiller sig ved at være yderst pligtopfyldende og som kunde føler man sig i gode og kompetente

hænder. Virksomheden har en stor faglig kapacitet og mange års erfaring fra job som lønmodtager i samme

branche. Virksomheden fremstår som meget professionel og Lars Thomsen fungerer som en god rollemodel for

andre iværksættere, da han udviser stor iværksætterånd og ikke er bange for at udleve sin drøm – eller tage chancer.