Årets virksomhed 2012


REA Automatdrejning ApS

REA Automatdrejning ApS modtog prisen som Årets Virksomhed 2012

i skarp konkurrence med henholdsvis MT Miljøteknik ApS og ACT Innovation ApS.


”Begrundelsen for kåringen er blandt andet, at REA Automatdrejning ApS med stort fokus på det rationelle, har formået at finde nye veje

som global underleverandør i et meget konkurrencepræget område.

Af samme grund fremstår REA Automatdrejning ApS som rollemodel for andre ejerledede virksomheder i Danmark,” siger erhvervschef Birger Munter og uddyber yderligere:


”REA Automatdrejning ApS evner at omsætte ideer til optimale kundeløsninger. Otterup-virksomheden forstår at holde fast i og udvikle dens kompetencer med en stab af dygtige medarbejdere og ejere. REA Automatdrejning ApS udviser en særdeles god omhu for de økonomiske og investeringsmæssige udfordringer – både når det gælder virksomhedens drift, og når der sker generationsskifte. REA Automatdrejning ApS viser stor forståelse for vigtigheden af den lokale udvikling for virksomheden selv samt for det lokale erhverv og arbejdsmarked.”


Læs mere om REA Automatdrejning ApS på www.rea.dk


___________________________________________________________


Årets Virksomhed 2011


Nordfrim A/S

Årets virksomhed blev Nordfrim A/S. De har forstået at finde nye veje på den globale scene i en usædvanlig og unik niche.


De er et eksempel til efterfølgelse, fordi de evner at omsætte ideer til brugbare forretningsområder, og de forstår at holde fast i globale samarbejder på trods af kulturelle og forretningsmæssige forskelle.


Desuden udviser de en særdeles god omhu for de økonomiske og investeringsmæssige udfordringer, der er for en virksomhed i vækst, og viser stor forståelse for vigtigheden af den lokale udvikling for erhverv og arbejdsmarked.


Læs mere på Nordfrims hjemmeside: nordfrim.dk


___________________________________________________________


Årets virksomhed 2010


Senmatic A/S

Senmatic A/S evner at forny sig og søge nye veje i den globale konkurrence. Virksomheden fremstår som en rollemodel for andre, fordi den har:


• Beskæftigelse af alle uddannelsesniveauer i et kreativt og trygt miljø


• Overskuddet til at udvikle nye virksomheder i eget regi


• Engagement i den lokale erhvervsudvikling og arbejdsmarkedspolitik


Læs mere om Senmatic A/S på www.senmatic.dk


___________________________________________________________


Årets virksomhed 2009


Gartneriet Hjortebjerg

Gartneriet Hjortebjerg er en usædvanlig veldrevet familieejet virksomhed i 3. generation med et geografisk udgangspunkt i det nordfynske og med et globalt udsyn.

Virksomhedens ejere er på forkant med udviklingen mht. alternative energiformer og er dermed med til at fremhæve Nordfyn som et område, hvor viden om energioptagelse og anvendelse kan omsættes til praktisk handling. Med denne aktive indsats er Gartneriet Hjortebjerg med til at promovere Nordfyn. Som rollemodel viser Gartneriet Hjortebjerg andre virksomheder, at god forretningsmæssig viden og velovervejet og ultimativ risikovillighed kan føre til vækst i en konkurrencepræget verden.


___________________________________________________________


Årets virksomhed 2008


Egehøj Champignon

At virksomhedens ledelse har vist, hvordan en virksomhed, som indeholder stor viden, dygtighed og forretningsmæssig talent, på trods af et ekstremt konkurrencepræget marked, skal udvikles for at klare sig.

At virksomhedens ledelse har forstået, i en global og foranderlig verden, at holde fast i det sociale engagement i forbindelse med integration af arbejdskraft, de familiemæssige værdier og den lokale tilknytning.

Som rollemodel har Egehøj Champignon A/S vist omverdenen, at med konstant fokus på virksomhedens produkter og drift er det stadig muligt at skabe vækst i danske virksomheder.


Læs mere om Egehøj Champignon på www.egehoj-champignon.dk

___________________________________________________________


Årets virksomhed 2007


Alex Andersen Ølund

Virksomheden har vist hvordan man, med hårdt arbejde og forretningsmæssigt talent, kan starte en virksomhed i det små og styre en vækst til at blive en den førende virksomhed i branchen i Danmark.

Virksomhedens tidligere ejere har vist hvordan man med succes, både på det økonomiske og

menneskelige plan, kan overdrage en familieejet virksomhed til næste generation.

Virksomheden har udvist stort socialt engagement og været i stand til at bevare den familiemæssige kultur trods den usædvanlige vækst virksomheden har været igennem, både lokalt og på europæisk plan.

Som rollemodel for andre har virksomheden vist, at det stadig er muligt at drive virksomhed til succes med udgangspunkt i det danske.


Læs mere om Alex Andersen Ølund på www.alex-andersen.dk

___________________________________________________________


Årets virksomhed 2006


Acer Design

Virksomhedens faglige niveau er af høj international klasse.


Virksomheden har synliggjort Bogense og Nordfyn mange steder i verden.


Virksomheden har dokumenteret, hvordan familieejede virksomheder kan fungere optimalt.


Acer Design er blevet rollemodel for andre.


Virksomhedens ejere har udvist et ualmindeligt lokalengagement, som på mange måder har løftet lokalområdet og gjort Bogense kendt ud over det nordfynske område.

Med en kombination af global/lokal tænkning og adfærd har Acer Design vist omverdenen, at man kan få succes med et globalt forretningsområde placeret på Nordfyn.


Læs mere om Acer Design på www.acer-design.dk

___________________________________________________________Årets virksomhed 2005


Emmelev A/S

Familieaktieselskabet Emmelev A/S er en virksomhed i konstant udvikling. Den har formået at sætte Nordfyn på det eksportsmæssige landkort og i vore nabolandes bevidsthed som en af Nordeuropas største oliemøller.

Lokalt er Emmelev A/S med sin 50 ansatte en af Otterup Kommunes største arbejdspladser, men formår også at skabe en lang række arbejdspladser i kølvandet på udviklingen.

Udviklingen foregår ikke kun i virksomhedens egen administration, produktion eller blandt chaufførerne, men også eksternt i transportsektoren og blandt de producerende landmænd. Derved skaber Emmelev A/S en lang række følgearbejdspladser - til gavn for hele Fyn.

Virksomhedens produktudvikling er til gavn for miljøet. Råstofferne kommer fra naturen og er i sidste ende igen til nytte for naturen. Intet går tabt i produktionen - selv det overskydende restprodukt anvendes til kvægfoder.

Med en konstant kamp for at få de danske politikere til at tillade brugen af biodiesel, skal der en vis portion mod og kampgejst til, hvilket Emmelev A/S er i besiddelse af.

Emmelev A/S er samtidig en fremsynet virksomhed, hvis produkt har styrken til at kunne ændre danskernes levevis.


Læs mere om Emmelev A/S på www.emmelev.dk


___________________________________________________________


Årets virksomhed 2004


Odense Skolefoto

At Odense Skolefoto A/S gennem innovativ og fremsynet ledelse har skabt den mest højteknologiske virksomhed inden for sit branchefelt. Virksomheden har taget den digitale udvikling og gjort den til en integreret del af virksomheden.

At Odense Skolefoto A/S er en virksomhed i stor fremgang. Virksomheden er med

sine investeringer med til at gøre Nordfyn til et stærkt vækstområde i Danmark.

At Odense Skolofoto A/S har udvist stort erhvervspolitisk engagement for

udvikling af det nordfynske område. Ledelsen er altid klar til at give nye iværksættere

gode råd og vejledning.


Se mere om Odense Skolefoto på www.odenseskolefoto.dk


___________________________________________________________


Årets virksomhed 2003


DK Plant

Begrundelse er:

At DK Plant A/S gennem innovativ og fremsynet ledelse har skabt en af dansk gartnerbranches stærkeste nicheproduktioner.

At DK Plant A/S med en ansvarlig personaleholdning har tiltrukket og samtidig fastholdt en stab af velkvalificerede medarbejdere.

At DK Plant A/S har udvist stort erhvervspolitisk engagement for udvikling af det nordfynske område.

At DK Plant A/S har udvist en usædvanlig social ansvarlighed ved deltagelse i arbejdet for ansættelse af den svage arbejdskraft på Nordfyn.


___________________________________________________________


Årets virksomhed 2002:

Bogense Plast


Årets virksomhed 2001:

HEW


Årets virksomhed 2000:

Gartneriet Egeløkken


Årets virksomhed 1999:

Drivadan


Årets virksomhed 1998:

Kims A/S


Årets virksomhed 1997:

Områdeavisen


Årets virksomhed 1996:

Ergomat


Årets virksomhed 1995:

EWO


Årets virksomhed 1994:

Jo-EL


Årets virksomhed 1993:

Renobil