Erhvervspolitik for Nordfyn Erhverv 2010-2015

  

Nordfyn Erhverv er både en interesseorganisation for mere end 300 nordfynske virksomheder og en samarbejdspartner for Nordfyns Kommune.

Formålet er at styrke erhvervsudviklingen ved flere og bedre virksomheder, der kan skabe vækst lokalt, og derved sikre en øget beskæftigelse i hele det nordfynske område samt medvirke til at øge indkomstniveauet i Nordfyns Kommune.

 

For Nordfyns Kommune varetager vi erhvervsserviceopgaven, og deltager i flere offentlige, udviklingsorienterede, projektopgaver, og er repræsenteret i det lokale beskæftigelsesråd og i bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium.

 

Som interesseorganisation fungerer vi som sparringspartner for erhvervsvirksomheder i hele Nordfyns Kommune og tilbyder etableringsvejledning og kurser til iværksættere. Herudover deltager vi i flere erhvervsfremmende projekter og varetager koordineringen af Nordfyns Lokale Aktionsgruppe (LAG).

 

Nordfyn Erhverv fokuserer også på erhvervsudvikling ved at satse på udviklingen af nye innovative produkter og arbejdsmetoder i de lokale virksomheder.
Dette opnås gennem netværksdannelse, erfaringsudveksling og vidensdeling imellem nystartede såvel som etablerede virksomheder.

 

Sammenhold fremmer udviklingen af Nordfyn - er der sammenhold, står erhvervene stærkere.

 
Den erhvervspolitiske "platform" for Nordfyn Erhvervs arbejde baseres på:

 

• Et samspil mellem erhverv, arbejdsmarked og uddannelse.
• Et stærkt samarbejde mellem den offentlige og private sektor hvor der, proaktivt, kan implementeres de 

  bedste og mest relevante af de nationale og internationale politikker til det lokale nordfynske områdes

  virksomheder og institutioner.
 

 

Afgørende for gennemførsel med en erhvervspolitik er:

 

• Gode erhvervsmæssige rammer og professionelle erhvervsservicekompetencer
• Tæt samarbejde mellem den offentlige og private sektor i form af aftaler med klare arbejdsdelinger
• Udvikling af stærke lokale netværk, der kan udnytte de regionale/nationale og internationale muligheder
• Ressourceindsatsen