Erhvervspolitiske indsatsområder for Nordfyn Erhverv 2010-2015


 
1. Bidrage til opfyldelse af Nordfyns Kommunes "Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme 2008-2015"
2. Nordfyn Erhverv som interesseorganisation
3. Fokus på Fonden UpN's rolle som erhvervsfremmende aktør i samspil med erhvervsrådet
4. Rådgivning og projekter: Iværksætteri, Innovation og udvikling  
5. Fokus på bredt samarbejde med andre erhvervsfremmeaktører  
6. Formidle viden om støtteordninger og puljer og skabe erhvervsfremmende udviklingsprojekter, herunder

    turisme
7. Udnytte tomme og forfaldne ejendomme på Nordfyn til spirende nyt mikroerhverv /Udnytte tomme og

    forfaldne ejendomme til nyt liv (bosætning eller erhverv/turisme)
8. Fokus på at formidle højtuddannet arbejdskraft til lokale virksomheder og bidrage til at højne

    uddannelsesniveauet på Nordfyn
9. Arbejde på vækst i befolkningstallet og indkomstgrundlaget på Nordfyn
 
 
Nordfyn Erhverv har udarbejdet en detaljeret handlingsplan for de 9 indsatsområder, der arbejdes på indtil 2015.
Kontakt os, hvis du ønsker at få et eksemplar tilsendt.