Mål og visioner


  

Nordfyn Erhvervs vision er:

  

For os handler det om, at det nordfynske erhvervsliv sikres fortsat vækst og at beskæftigelsen øges.


 
Nordfyn Erhvervs mål er: 


At yde uvildig vejledning til iværksættere såvel som etablerede virksomheder
 
At fremme samarbejdet mellem forskellige virksomheder og brancher
 
At møde fremtidens udfordringer med lokalt sammenhold
 
At sikre mulighed for fortsat vækst, og at alle virksomheder er en del af denne udvikling
 
At udvikle samarbejdet mellem erhvervslivet og relevante myndigheder 

 


Derfor tilbyder vi:

 
• Gratis uvildig vejledning

• Iværksætterhjælp

• Kontaktformidling

• Formidling af finansieringskilder

• Informationsarrangementer

• Formidling af erhvervslejemål

• ERFA-grupper og netværk

• Eksport- og importrådgivning

• Virksomhedsudvikling

• Kontakter til kunder og markeder

• Køb og salg af virksomheder

• Hjælp ved generationsskifte
Desuden er vi specialiseret i:


• Markedsundersøgelser

• Kommunikations- og informationsrådgivning

• Virksomhedsrettede projekter

• Eksportafklaring